Alpina Baltic / Kompānija / Ilgtspējība / Mūsu ceļš uz ilgtspējību

Tirgus līdera statuss uzliek Alpina zīmolam īpaši lielu atbildību – it sevišķi visā, kas skar ilgtspējīgu, videi draudzīgu attīstību. Vienkāršiem vārdiem sakot, ilgtspējīga attīstība nozīmē nedzīvot uz nākamo paaudžu rēķina. Tas vienlīdz attiecas gan uz ekonomisko, gan ekoloģisko, gan sociālo jomu.

Alpina zīmolam ilgtspējīga attīstība nav nekas jauns, kaut arī tā nozīme nenoliedzami arvien palielinās. Jo Alpina pieder pie uzņēmumu grupas, kas kā ģimenes uzņēmums jau piektajā paaudzē ārkārtīgi rūpīgi attiecas pret resursiem un kura mērķis ir radīt noturīgas vērtības. To, ko tagad mēdz dēvēt par ilgtspējīgumu, uzņēmums „Deutschen Amphibolin Werke“ , saīsināti DAW, bija iekļāvis savā komercdarbības filozofijā jau tālajā 1895. gadā, kad tas tika dibināts Oberramštatē.

Alpina rūpnīca Ober-Ramstadt pilsētā

Ilgtspējīguma koncepciju DAW un Alpina īsteno gan visā resursu izmantošanas un vērtību radīšanas ķēdē, gan uzņēmuma pārvaldē. Tas aptver ārkārtīgi plašu jomu – no sertificētiem produktiem līdz pat uzņēmuma bērnudārzam. Īpaši ilgtspējīgas attīstības virziena vadītāji, uzņēmuma iekšienē speciāli izveidota projektu grupa un ilgtspējīgas attīstības padome ar pieaicinātiem ekspertiem rūpējas par to, lai DAW un Alpina konsekventi spertu arvien jaunus soļus pretim ilgtspējīgam uzņēmumam.

Pieturas punkti mūsu ceļā uz šādu attīstību ir aprakstīti arī Alpina zīmola hronikā.

uz Hroniku

Daudzi no ilgtspējīgiem jauninājumiem ir izveidoti tieši DAW uzņēmuma pētniecības un attīstības nodaļā. DAW aprīkots ar jaunāko un modernāko aprīkojumu, lai nodoršinātu īpaši augstu kompetenci. To apliecina vairāk nekā 100 patenti, kurus DAW kompānija ir reģistrējusi pēdējo 30 gadu laikā.

Viens no pētījuma mērķiem ir atklāt jaunus veidus un receptūras, kā padarīt krāsas vēl ilgtspējīgākas. DAW kompānija nav izgudrojusi tikai dispersijas krāsu, bet nepārtraukti turpina pilnveidot un uzlabot gan produktu ilgtspējību, gan ekoloģiskumu. Pētniekus atbalsta Dr. Murjahn institūts, kas konsultē par visiem vides aizsardzības un veselīga dzīves veida aspektiem.