Integritāte

Mūsu principi kā godprātīgam biznesa partnerim

Kā daudzu spēcīgu zīmolu saimnieks DAW uzņēmumu grupa ir godīgs un uzticams partneris darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem un citiem biznesa partneriem.

Mēs apzināmies, ka tikai tad, ja rīkosimies ētiski un juridiski atbildīgi, ilgtermiņā nodrošināsim un turpināsim savus ekonomiskos panākumus. Tāpēc mums ir ļoti svarīga integritāte - tie, kas rīkojas godprātīgi, ir taisnīgi un nerīkojas ar kaitīgiem nodomiem. Tāpēc mums atbilstība ir kas vairāk nekā tikai likumu ievērošana. Mēs ievērojam arī savus iekšējos rīcības noteikumus un rīkojamies saskaņā ar mūsu uzņēmuma vērtībām. Šīs vērtības ir mūsu ikdienas darba pamats un ir mūsu vadlīnijas attiecībās ar klientiem, darījumu partneriem un kolēģiem.