Terviklikkus

Meie põhimõtted ausa äripartnerina

DAW grupp – paljude tugevate kaubamärkide kodu, on õiglane ja usaldusväärne partner töötajatele, klientidele, tarnijatele ja teistele äripartneritele.

Me teame, et suudame oma majandusliku edu kindlustada ja pikemas perspektiivis jätkata ainult siis, kui tegutseme eetiliselt ja õiguslikult vastutustundlikult. Seepärast on ausus meie jaoks keskse tähtsusega - need, kes tegutsevad ausalt, on õiglased ega tegutse kahjulike kavatsustega. Meie jaoks on reeglite järgimine seega midagi enamat kui lihtsalt seaduste järgimine. Me järgime ka oma sisemisi käitumisreegleid ja tegutseme kooskõlas meie ettevõtte väärtustega. Need väärtused annavad meile raamistiku meie igapäevaseks tööks ja juhivad meid suhetes klientide, äripartnerite ja kolleegidega.