Impressum

SIA DAW Baltica,
Miera iela 30C, Salaspils,
LV - 2169, Rīga

Tel.+371 675 000 72
E-Mail: info(at)daw.lv

Vadītāja:

Beata Johansone

Juridiskās piezīmes

Visa informācija ir rūpīgi pārbaudīta. Mēs nepārtraukti paplašinām un atjaunojam informāciju, taču nav iespējams garantēt, ka šī informācija ir pilnīga, pareiza un pilnīgi aktuāla.
Tas attiecas vienlīdz uz visām citām tīmekļa vietnēm, uz kurām atsauces ir norādītas hipersaitē. DAW SE nav atbildīgs par to tīmekļa vietņu saturu, kuras ir pieejamas, izmantojot šādas saites. Atsauce uz tīmekļa vietni, izmantojot hipersaiti, nesniedz nekādu ieteikumu no tīmekļa vietnes, ne par uzņēmumu, ne par tā produktiem. 

Mums nav nekādas ietekmes uz trešajām personām, izveidojot saites uz mūsu tīmekļa vietni no savas tīmekļa vietnes. Šādu saikņu esamība nenorāda uz sadarbību ar šiem uzņēmumiem, ne arī ieteikumu par to produktiem vai pakalpojumiem. Izņēmumi, kas radušies, izmantojot mūsu interneta prezentāciju, ir izslēgti, ja mēs neesam rīkojušies ar tīšu vai rupju nolaidību, kas saistītas ar miesas bojājumiem, veselības traucējumiem vai brīvības ierobežojumiem. Turklāt DAW SE patur tiesības mainīt vai papildināt sniegto informāciju.

DAW SE tīmekļa vietnes saturu un struktūru aizsargā autortiesības. Nav iebildumu pret informācijas izmantošanu mūsu tīmekļa vietnēs personiskiem mērķiem. Tomēr informācijas vai datu dublēšanās, jo īpaši tekstu vai attēlu komerciālai izmantošanai, ir nepieciešama DAW SE iepriekšēja piekrišana.