Impressum

UAB  DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4
LT-02244 Vilnius
Lietuva


el. paštas: info@daw.lt
tel: +370 5 260 2015

Direktorė:
Edita Sakalauskienė

Įmonės kodas: 300517417
PVM mokėtojo kodas: LT 100002043714

© 1999-2022 DAW SE. Visos teisės saugomos.

Teisinės nuorodos

Šio tinklapio turinys ir dizainas yra DAW SE nuosavybė, saugoma autorinių ir kitų nuosavybės teisių. Tinklapio turiniu leidžiama naudotis išskirtinai asmeniniam naudojimui. Norint naudoti tinklapyje pateiktą informaciją, iliustracijas ar duomenis kitais, ypatingai komerciniais tikslais, būtina gauti išankstinį DAW SE sutikimą. Atkreipiame dėmesį, kad daliai tinklapyje esančios informacijos gali būti taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės, mes turime teisę naudoti šią informaciją.  Šis tinklapis nesuteikia vartotojams jokių licencijų į autorines ir kitas intelektinės nuosavybės teises.

Tinklapyje pateikiama informacija yra atidžiai tikrinama, reguliariai  atnaujinama ir pildoma. Tačiau nesuteikiame garantijos, kad pateikiama informacija yra visiškai išsami, teisinga ir laiku atnaujinta. Dėl mūsų tinklapyje pateiktos informacijos negali būti reiškiamos pretenzijos, išskyrus atvejus, jei tai būtų susiję su  tyčia ar dideliu neatsargumu, kurių pasėkoje buvo padaryta žala žmonių gyvybei, sveikatai ar kūno sužalojimai. 


Mūsų tinklapyje yra nuorodų į kitus interneto tinklapius. Mes aiškiai pabrėžiame, kad neturime jokios įtakos kitų tinklapių dizainui ir turiniui. Mes negalime garantuoti kituose tinklapiuose  pateikiamos informacijos aktualumo, teisingumo, išsamumo ir kokybės, todėl atsiribojame nuo visų kitų tinklapių turinio. Šis paaiškinimas taikomas visoms mūsų nuorodoms į išorinius tinklapius ir jų turiniui.