Alpina Baltic / Kompānija / Ilgtspējība / Ko Jūs varat paveikt apkārtējās vides labā?

Rūpes par apkārtējo vidi var īstenot daudzās ikdienas dzīves jomās. Jūs varat sniegt arī savu ieguldījumu apkārtējas vides sagalbāšanā, atjaunošanā strādājot ar krāsām. Mēs varam sniegt jums praktiskus padomus, kā rūpēties par vidi ar krāsām.