Krāsu un laku pārpalikumi: to utilizācija un uzglabāšana

Ko darīt ar laku un krāsu pārpalikumiem?

Gadu gaitā mājās nereti sakrājas daudz krāsu un laku pārpalikumu no dažādiem remonta darbiem. Taču bieži vien to glabāšana agri vai vēlu beidzas ar utilizāciju. Tāpēc mēs piedāvājam Jums dažus ieteikumus pareizai utilizācijai un uzglabāšanai.

Utilizācija

Utilizējamās kokam paredzētās lazūras vispirms jāsadšķiro lazūrās uz ūdens bāzes un šķīdinātāju saturošās lazūrās.

Ūdens bāzes lazūru utilizācija


  • Sakaltušus ūdenī šķīstošo lazūru pārpalikumus var utilizēt kā sadzīves vai būvniecības atkritumus.
  • Šķidras / nesakaltušas lazūru paliekas ieteicams nodot otrreizējo izejvielu vai kaitīgo atkritumu savākšanas punktā. Ja tas nav iespējams, jāatver bundžas vai spaiņa vāks un jāļauj materiālam izžūt, novietojot to bērniem nepieejamā vietā. Izžūšanu paātrinās neliela daudzuma ģipša vai cementa pievienošana.

Šķīdinātāju saturošu lazūru utilizācija

Ja vien iespējams, šķīdinātāju saturošas lazūras ir jāizlieto pilnībā. Pareiza šķidro pārpalikumu utilizācija ir sarežģīta.

  • Sakaltušus šķīdinātāju saturošu lazūru pārpalikumus var utilizēt kā sadzīves vai būvniecības atkritumus.
  • Šķidras / nesakaltušas lazūras paliekas ieteicams nodot otrreizējo izejvielu vai kaitīgo atkritumu savākšanas punktā.

Uzglabāšana

Lazūras vienmēr jāglabā vēsā, no sala pasargātā vietā, hermētiski noslēgtā traukā. Lazūru pārpalikumi vienmēr jāglabā oriģinālajā bundžā vai spainī. Ja citos informācijas avotos ir atrodami ieteikumi pārliet lazūru citā, mazākā, hermētiskā traukā, obligāti ņemiet vērā, ka materiālam jābūt viennozīmīgi identificējamam. Tas nedrīkst būt pieejams bērniem. Uzraksti un uzlīmes nepalīdzēs – mazi bērni, kas vēl neprot lasīt, lieliski pazīst ievārījuma burciņas pēc formas un zina, ka tajās ir iepildīts gardums.

Uzglabāšanas ilgums un derīguma termiņš

Iespējamais lazūru uzglabāšanas ilgums (vēsā, no sala pasargātā vietā) ir atkarīgs no tā, vai iepakojums ir vai nav bijis atvērts.

  • Ja iepakojums nav bijis atvērts, materiāla derīguma termiņš parasti ir 24 mēneši.
  • Ja iepakojums ir bijis atvērts, materiāla derīguma termiņš ir apmēram viens gads pēc pirmās lietošanas.

To, ka ūdens bāzes koka lazūra ir glabāta pārāk ilgi un lietošanai vairs nav derīga, iespējams nekļūdīgi konstatēt pēc nepatīkamās smakas, ko tā izdala. Savukārt šķīdinātāju saturošas lazūras derīgums ir beidzies, ja tā ir ļoti sabiezējusi un vairs nav normāli apstrādājama. Šādos gadījumos materiāls jāutilizē.

Alpina Krāsu ekspera padoms

Līdzīgi utilizācijas un uzglabāšanas noteikumi attiecas arī uz kokam paredzētajām eļļām, lakām un emaljām. Lūdzu, arī šajā gadījumā vispirms pievērsiet uzmanību tam, uz kādas bāzes materiāls ir izgatavots – ūdens vai šķīdinātāja.

Šie produkti ir piemēroti: