Puidukaitsevahendite jäätmekäitlus ja säilitamine

Mida teha puidukaitsevahendite jääkidega?

Aastatega kogunevad sageli värvide, emailide, lakkide ja lasuuride jäägid. Need hoitakse alles, kuid lõpuks on vaja jääkidest ikkagi vabaneda. Anname nõu nende materjalide paremaks säilitamiseks ja utiliseerimiseks.

Puidulasuuride jäätmekäitlus

Puidulasuurid tuleb sorteerida vastavalt sellele, kas need on valmistatud vee või lahusti baasil.

Veepõhiste puidulasuuride utiliseerimine

Kuivanud veepõhise lasuuri jäägid võib visata nii olmeprügi kui ka ehitusjäätmete hulka. Vedelad/kuivamata lasuurijäägid võib anda sekundaarse tooraine või kahjulike jäätmete kogumispunkti. Kui see ei ole võimalik, siis ava kaas ja lase lasuuril kuivada. Kiirendad materjali kuivamist, kui lisad veidi kipsi või tsementi. Jälgi, et avatud purk ei oleks lastele kättesaadav.

Lahustipõhiste puidulasuuride utiliseerimine

Lahusti baasil valmistatud lasuuridega töötades tuleks alati vältida jääkide teket. Niisuguste materjalide vedelate jääkide utiliseerimine on töömahukas protsess.

  • Kuivanud lahustipõhise lasuuri jäägid võib ära visata olmeprahi või ehitusjäätmetena.
  • Vedelad/kuivamata lasuurijäägid tuleb kindlasti viia sekundaarse tooraine või kahjulike jäätmete kogumispunkti.

Nõuanded säilitamiseks

Lasuurijääke tuleb säilitada hermeetilises anumas jahedas kohas, laskmata neil külmuda. Puidulasuurijääke soovitame hoida originaalpakendis. Kui soovid jäägid kallata mõnda väiksemasse hermeetilisse anumasse, siis hoolitse selle eest, et need anumad ei oleks lastele kättesaadavas kohas.

Lasuuride säilivusaeg

Lasuuride säilivusaeg (jahedas kohas, külmumata) oleneb sellest, kas purk on juba avatud või mitte:

  • uue purgi säilivusaeg on üldjuhul vähemalt 24 kuud
  • kui purk on avatud, säilib see veel kuni aasta pärast avamist. Kui vee baasil valmistatud puidulasuuri säilivusaeg on lõppenud ja see ei kõlba enam kasutamiseks, siis eritab see iseloomulikku ebameeldivat lõhna. Lahusti baasil valmistatud lasuuri säilivusaeg on lõppenud siis, kui see muutub liiga paksuks ega kõlba seepärast enam kasutamiseks. Sel juhul tuleb materjal utiliseerida.

Värvieksperdid annavad nõu

Tegutse samamoodi ka puiduõlide, lakkide ja emailide utiliseerimisel. Esmajoones pööra tähelepanu sellele, kas toode on valmistatud vee või lahusti baasil.